Disclaimer

Het gebruiken van deze website, betekent direct dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande punten, deze begrepen heeft, met de punten in te stemmen en hier ook aan gebonden te zijn:

Informatie op deze website:
Online ID doet haar uiterste best om de betrouwbaarheid, actualiteit en gegevens van deze website up-to-date te houden. Echter blijven wij ook mensen en is het dus mogelijk dat er spelfouten, onjuistheden en/of onvolledigheden te vinden zijn op deze website. Online ID vrijwaart zichzelf hier dan ook van. Óók hebben wij het recht om de inhoud en informatie op deze website ten alle tijden te wijzigen.

Werking van de website:
Online ID kan niet garanderen dat de website ten alle tijden toegankelijk is of foutloos werkt in verband met servers, hosting en eventueel onderhoud. Online ID is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van spelfouten, onjuistheden, onvolledigheden en/of menselijke fouten.

Verwijzingen en hyperlinks:
Verwijzen wij naar een andere website? Dan aanvaarden wij op geen enkele manier verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid naar aanleiding van inhoud van desbetreffende websites.

Virussen of andere ongemakken:
Ondanks dat we onze best hier voor doen, garanderen wij niet dat alle informatie, software, hyperlinks of andere inhoud van deze website volledig vrij is van virussen of vergelijkbare ongemakken.